Nome:    1º Apelido:    2º Apelido:
DNI:      Data nacemento: 
   Sexo:
Enderezo:     C.P:  
Provincia:      Concello:
Tlf. fixo:    Tlf. móbil:    Email:
Nivel estudos actual:
Empadroamento en Vigo


  1ª opción
 
  2ª opción
 
De acordo co previsto na Lei Orgánica 5/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos solicitados neste impreso son necesarios para a tramitación da solicitude e poderán ser obxecto de tratamento automatizado. A responsabilidade do ficheriro automatizado corresponde a Escola Municipal de Artes e Oficios, ante ela poderán os solicitantes exercer os dereitos de información, acceso , rectificación e cancelación aos que se refire a citada Lei.